• Delivery

Dostawy realizujemy: 

 1. Dla mniejszych zamówień: 
  • Kurier DPD 
  • Kurier UPS 
 2. Większe zamówienia: 
  • Kurier DPD paletowy 
  • Kurier UPS paletowy
  • Własna spedycja
 3. Transportem Klienta

 

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Core.
 2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których Core nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców Core. Core zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
 3. Po uzgodnieniu z Core na zlecenie Zamawiającego towar może zostać dostarczony bezpośrednio przez Core lub za pośrednictwem innego przewoźnika.
 4. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, Core może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski.
 5. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 6. Core nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 7. Core nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
 8. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy (z wyłączeniem par. 4 pkt. 16). W szczególnych przypadkach dyrekcja działu handlowego może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez Core.